Podstawowe* zasady wynajmu sprzętu w wypożyczalni Budserwis Jerzy Podsiadło  • Do wynajmu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość najemcy.
  • Jednostką rozliczeniową jest opłata dobowa - koszt wynajmu jest iloczynem opłaty dobowej i ilości dni na które wynajmowany jest sprzęt.
  • Na czas wynajmu sprzętu pobierana jest zwrotna kaucja. Wysokość kaucji jest zależna od wartości sprzętu.
  • Rozliczenie następuje po zakończeniu dzierżawy.
  • Przekazanie sprzętu najemcy jest poprzedzone przeglądem technicznym oraz instruktażem z zakresu użytkowania.
  • Od najemcy wymaga się zwrotu sprzętu w stanie nie gorszym niż wynikałoby to z normalnego użytkowania.

*Szczegóły dotyczące wynajmu sprzętu dostępne w zakładce Regulamin lub na miejscu w wypożyczalni.