.
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU PROJECT ZGS 10
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU PROJECT ZGS 10

Cecha: Wartość:
Silnik Honda GX 160
Siła odśrodkowa 10 kN
Waga urządzenia 78 kg
Zużycie paliwa 1,0 l/h
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU PROJECT ZGS 12
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU PROJECT ZGS 12

Możliwość zastosowania płyty elastomerowej

Cecha: Wartość:
Silnik Honda GX 160
Siła odśrodkowa 12 kN
Szerokość robocza 370 mm
Waga urządzenia 99 kg
Zużycie paliwa 1,0 l/h
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU PROJECT ZGS 20
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU PROJECT ZGS 20

Możliwość zastosowania płyty elastomerowej

Cecha: Wartość:
Silnik Honda GX 160
Siła odśrodkowa 20 kN
Szerokość robocza 500 mm
Waga urządzenia 130 kg
Zużycie paliwa 1,0 l/h